PFL Tarybos posėdis numatomas š.m. kovo mėnesį

Informuojame, kad š.m. vasario 22 d. numatytas PFL Tarybos posedis neįvyko dėl nenumatytų aplinkybių nesusirinkus Tarybos narių kvorumui. Kitas posėdis numatomas antrojoje kovo mėnesio pusėje, jame bus svarstomos visos iki kovo mėn. 1 d. gautos paraiškos.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad papildyta mažų projektų paraiškos forma – tituliniame lape prašoma nurodyti  asmenis ar organizacijas, galinčius rekomenduoti pristatomą projektą.

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?