Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondas” Lietuvoje skelbia konkursą paramai gauti

Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius. PFL pagrindinis tikslas – remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.

PFL prioritetai yra:

 • naujai iškilusios socialinės problemos bei pilietinės visuomenės poreikiai;
 • globalinės krizės sąlygojamos problemos švietimo ir kultūros srityje.

 

PFL rems -

socialinių projektų srityje:

 • bedarbystės įveikimą, užimtumo skatinimą;
 • jaunų lyderių, jaunimo verslumo, karjeros planavimo ugdymą kovojant su bedarbyste;
 • visokeriopą pagalbą labiausiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vienišiems tėvams, įvairiu pagrindu diskriminuojamoms grupėms ir kt.);
 • bendruomenių pilietines iniciatyvas, reaguojančias į pasikeitusią situaciją (pvz., savitarpio pagalbos plėtrą, vietos valdžios antikrizinių sprendimų monitoringą ir tt.)
 • įvairių kartų savanorių judėjimą sprendžiant socialines problemas;

 

kultūros srityje:

 • kultūros politikos formavimą skatinančius veiksmus;
 • teigiamo socialinio poveikio siekiančius projektus, įtraukiančius kultūros bei meno dirbančius ir pensinio amžiaus profesionalus;
 • edukacinius ir kt. projektus, skirtus vaikams, jaunimui, įvairioms pažeidžiamoms gyventojų grupėms;
 • novatoriškas kūrybiness iniciatyvas regionuose, skirtas įvairių sluoksnių ir kartų gyventojams;
 • profesionalaus kūrybinio jaunimo iniciatyvas, skatinančias užimtumą;

 

švietimo srityje:

 • mokyklų, kaip vietos bendruomenės santalkos centrų, skatinimą;
 • kaimo mokyklų projektus, nukreiptus į lygių galimybių ir socialinės atskirties mažinimą;
 • švietimo reformos stebėseną (pvz., viešas konsultacijas/ debatus strateginiais švietimo klausimais, įskaitant masinių medijų projektus) pažeidžiamų grupių požiūriu;
 • novatoriškas moksleivių, studentų iniciatyvas;
 • žmogaus teisių ir antikorupcinio švietimo skatinimą.

 

Paramos apimtys ir procedūros

PF numato dvi paramos kategorijas:

 1. mažiems projektams (maksimali paramos suma iki 60 000 Lt);
 2. didesnės apimties projektams (paramos suma viršija 60 000 Lt).

 

Sprendimą dėl pirmos kategorijos projektų rėmimo priima PFL Taryba.

Sprendimą dėl antrosios kategorijos paramos priima Budapešto Atviros visuomenės instituto Taryba, pateikus PFL Tarybos rekomendaciją.

Pirmenybė bus teikiama projektams:

 • skatinantiems NVO sektoriaus vienijimąsi ir bendradarbiavimą, partnerystę tiek su valstybinėmis, tiek su verslo institucijomis;
 • inicijuojantiems naujus modelius ir veiklos formas pokrizinėje visuomenėje;
 • ieškantiems novatoriškų, kūrybiškų ir greitų krizės įveikimo būdų apibrėžtose srityse;
 • prašantiems mažesnės paramos (5 000 Lt – 10 000 Lt), kurie operatyviai spręs iškeltą problemą.

 

Paraiškų teikimo data neribojama.

PFL Taryba Lietuvoje numato svarstyti gautas paraiškas kartą per mėnesį.

Paraiškos turi būti pateiktos ir elektroniniu, ir paprastu paštu (7 egz.) adresu:

Pagalbos fondas

VšĮ „OSFL projektai“

Didžioji g. 5

LT 01128 Vilnius

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tel.: (8 5) 2661207, faks.: (8 5) 2661207

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?